تاریخچه کشتی‌سازی و دریانوردی در ایران

تاریخی کشتی‌سازی و دریانوردی در ایران

ایرانیان از زمانی که در کنار دریا زیستند به سوی آن کشش پیدا کردند و با ساخت شناورهای گوناگون، در آن به رفت‌وآمد پرداختند به زودی راه‌های بسیاری را در دریا یافته و به کناره‌ها (سواحل)، بندرها و تیلمون‌‌های (جزایر) دور و نزدیک دست یافتند و در گذر زمان نماد ...

صنعت پتروشیمی: نقش و جایگاه آن در اقتصاد ایران

صنعت پتروشیمی: نقش و جایگاه آن در اقتصاد ایران

کشور ما با داشتن بیشتر از 33 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی و 157 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام قابل برداشت دارای ظرفیت مناسبی جهت توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزشی نفت و گاز است. شایان ذکر است صنعت پتروشیمی در ایران جایگاه ششم را در میان 71 بخش اق ...